Bài viết mới nhất

Top 100 thương hiệu Châu Á - TBD

QTEX: Top 100 thương hiệu nổi tiếng Châu Á – Thái Bình Dương 2021

Ngày 24.4.2021, tại TP. Hồ Chí Minh, thương hiệu Qtex thuộc Công ty TNHH Tân Nam Sang đã vinh dự nhận giải thưởng Top 100 thương hiệu nổi tiếng châu Á – Thái Bình Dương 2021. Chương trình Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng châu Á – Thái Bình Dương và Nhà quản trị